آلبوم تصاوير
جلسه کمیته اورژانس 1بهمن 99
بازدید دکتر حریر چی از بیمارستان رحیمیان به همراه دکتر نامدار و دکتر کرمی و..... 99.11.02
بازدید دکتر حریر چی از بیمارستان رحیمیان به همراه دکتر نامدار و دکتر کرمی و..... 99.11.02
بازدید مسیولان شهرستان البرز از بیمارستان رحیمیان 1دی 99
اهدای ست های اتاق عمل توسط خانواده مرحومه سکینه ترکمن دی 99